Hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống